Skånska företag drar ner 18% på energi!

Publicerad: 2023-11-15

Trettiotre skånska företag har tillsammans minskat behovet av köpt energi med 7 344 000 kilowattimmar per år. Företagen, som varit allt ifrån stora till små, har arbetet i nätverk, där man lärt av varandra, men också deltagit i utbildningar och haft individuell energirådgivning. Företagen har kommit från hela Skåne, alltifrån Arild, Emmaljunga, Kivik, Mossby till Trelleborg, Malmö, Lund, Landskrona, Hörby med flera orter.

Det var stor skillnad bland deltagande företag hur mycket de jobbat med energi sedan tidigare, de som var nya på området kunde göra stora besparingar genom att optimera befintlig utrustning och utan investeringar. Det är alltså möjligt för många företag att spara energi utan att investera i ny utrustning, bara genom att styra och optimera sin användning, säger Matilda Gradin projektledare på Energikontor Syd.

Målsättningen var att respektive nätverk i snitt skulle nå 10% energieffektivisering samt att alla företag skulle ha genomfört minst 1 åtgärd samt ha 1 planerad åtgärd i sin handlingsplan. Alla tre nätverk har överträffat sitt mål och i snitt dragit ner på inköpt energi med 18% samt totalt implementerat 107 åtgärder och 64 planerade åtgärder.

Nätverksarbetet var ett startskott för oss att komma igång med energieffektivisering och få ett ökat fokus på de frågorna. Bara att byta belysningen i produktionslokalerna har gett oss en minskad elförbrukning på 10% och en förbättrad arbetsmiljö. Nu har vi satt upp en plan för kommande års satsningar som vi börjat beta av. Näst på tur är att byta ventliationssystem vilket minskar vårt fjärrvärmebehov med 70% och vår elförbrukning med 10%. Även ett litet företag kan verkligen göra skillnad, det blir tydligt när man mäter och följer upp sin förbrukning, berättar Ludwig Liepe, Category Manager på Saturnus.

Genom deltagandet i nätverk har vår organisation fått hjälp att hitta hållbara lösningar så vi kan fortsätta vara verksamma i flera generationer framöver med en minskad miljöpåverkan, säger Madeleine Svanberg, VD på Hotell Rusthållargården i Arild.

 


 

Filmer om resultatet av nätverksarbetet

Tre korta filmer har producerats om tre av de medverkande företagen och deras arbete inom projektet som lett till goda resultat:

 

 


 

Medverkande företag

Totalt har tjugoåtta små och medelstora företag har deltagit i projektet, plus fem stora företag, som var med på nätverksträffarna för att inspirera och inspireras. 

Små och medelstora företag: AF Bostäder, Berngarns Plåt, Brygghuset Finn, Carl F, Emmaljunga Barnvagnsfabrik, Engelholms Glass, Grand Hotell i Lund, Gyllsjö Träindustri, Hotell Mossbylund, Hörby bruk, Landskrona Galvanoverk, Linde Metallteknik AB, Ljungbergs tryckeri, Magnihill AB, Nitator Stainless Steel AB, NP Nilsson Trävaru AB, Rechon Life Science, Rusthållargården Arild, Saturnus, Scandi Candy, Skillinge Fisk – Impex, SP Chark, Stiftsgården Åkersberg, Treform Packaging AB, Trelleborgs pastorat, Trikem AB, Åsljungapallen och Äppelriket.

Stora företag: BilMånsson, BI-QEM AB, Nordic Sugar, Polykemi och Postnord TPL.

 


 

Arbetet har letts av Energikontor Syd tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, med finansiering från Region Skåne och med EU-medel från Tillväxtverket.

       

 


 

För mer information om projektet, kontakta:

Matida Gradin, Projektledare, Energikontor Syd
matilda.gradin@energikontorsyd.se
070 306 32 85

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet