Senaste nytt från samordningen av energi- och klimatrådgivningen

Publicerad: 2023-09-22


Energikontor Syds har via förordning ansvar för att samordna och utveckla den lokala energi- och klimatrådgivningen. I syd erbjuder idag alla 58 kommuner sina medborgare, föreningar och små- och medelstora företag lokala energi- och klimatrådgivare. I de kommunerna finns det totalt 40 rådgivare som ger kostnadsfria, oberoende och teknikneutrala råd. Denna fantastiska tjänst är sedan 1998  finansierad av Energimyndigheten. 

Matilda Gardin, en av Energikontor Syds regionala utvecklingsledare, berättar om den största utbildningsinsatsen som genomförts under hösten.

- I början av september åkte 30 av syds rådgivare med oss, Regionala utvecklingsledare, på studieresa till Hamburg, berättar Matilda, där träffade vi bland annat Energilotsen, den tyska motsvarigheten till Energi- och klimatrådgivaren. 

Professor Hans Schäfers Vi fick en spännande visning av balkongsolpaneler som är populärt i Tyskland och vi besökte CC4E, ett kompetenscentrum för energieffektivisering och en del av University of applied science. På CC4E fick vi en föreläsning av den mycket engagerade professor Hans Schäfers som berättade om ”energiwende” samt Tysklands (och världens) energiutmaningar och möjliga lösningar. Vi gick även på en rundvandring i forskningscenteret där de visade sin energiproduktion och koldioxidinfångning för bränsleproduktion, avslutar Matilda. 

Bildetext: Professor Hans Schäfers            

Målet med att genomföra gemensamma studieresor är dels att rådgivarna ska lära känna varandra och dels att bidra till kompetensutveckling som, förutom föreläsningar, uppnås genom utbyte av erfarenheter mellan alla rådgivningskollegorna i syd. 

 

Nu åker utvecklingsledarna på kommunturné

Under hösten kommer våra Regionala utvecklingsledare Matilda och Roger Gunnarsson genomföra en omfattande kommunturné. De kommer att  besöka samtliga energi- och klimatrådgivare på deras respektive arbetsplatser. 

- När vi besöker kommunerna vill vi lyssna och få input kring vad som funkar bra och vad som kan bli bättre kring samordningen, säger Matilda.  

Under turnén kommer Roger och Matilda få en helhetsbild av rådgivarnas arbete. Utöver rådgivarna kommer de även träffa flera olika representanter från kommunorganisationen vilket kommer ge en ökad förståelse för varje kommuns utmaningar och möjligheter. 

Bildtext: Hela gänget som deltog på studieresan

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet