Senaste nytt från kommunturnén hos energi- och klimatrådgivningen i syd

Publicerad: 2023-11-13

Under hösten 2023 har våra Regionala Utvecklingsledare Matilda Gradin och Roger Gunnarsson genomfört en besöksturné till alla energi- och klimatrådgivare i vår region. 

Det har varit besök, på varje rådgivares arbetsplats, där fortbildning, personlig utveckling i arbetet och samtalet runt uppdraget stått i fokus. Besöken har varit mycket uppskattade och visar att det finns ett behov av den här typen av coachande utvecklingssamtal där rådgivarna får möjlighet att berätta om vad som fungerar bra och kan vidareutvecklas. Detta gällande både sitt eget arbete och vad de Regionala utvecklingsledarna kan göra för att underlätta deras arbete bättre.

- Arbetet som energi- och klimatrådgivare kan ibland vara ganska ensamt då funktionen lätt kan hamna på sidan av det övriga kommunala arbetet och då behövs personliga samtal och coaching, menar Roger och Matilda. Vi som Regionala utvecklingsledare upplever ett stort värde i besöken och är övertygade att vi efter dem har en bra grund att stå på för utvecklingsarbetet inför kommande år. 

- Vidare ger dessa besök en möjlighet till information om Energikontor Syds verksamhet och projekt samt hur vi gemensamt kan samverka för att skapa det hållbara samhället i Sydsverige. Inte minst viktigt nu när vi blivit ett så stort Energikontorsområde, avslutar Roger och Matilda

 

Matilda Gradin på cykel. Foto: Vidar Gradin

Bildtext: Matilda Gradin på cykel. Foto: Vidar Gradin


I regeringens nya budget finns en fortsatt satsning på utveckling av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Via en fördjupad uppföljning av rådgivningen som Energimyndigheten genomförde under 2022 konstaterades att den bidrar till genomförda åtgärder och energibesparingar hos rådsökande, tex småhusägare och små- och medelstora företag.

Ett viktigt uppdrag som energikontoren har, enligt förordningen om kommunal energi- och klimatrådgivning, är jobba med den regionala utvecklingen av de rådgivare som finns i våra fyra län. Under året har en rad olika aktiviteter genomförts för att stärka kunskap och kompetens hos rådgivarna. Utöver löpande nätverksträffar genomförs webinarier och framtagande av olika typer av underlag till stöd för rådgivningen.

 

Läs mer om vårt uppdrag som Regional utvecklingsledare Syd här. Insatserna drivs med med stöd av Energimyndigheten. 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet