Samverkan för energismarta byggnader i Blekinge

Publicerad: 2018-05-11

Hur ska framtidens hållbara och energismarta byggnader se ut? Vilka åtgärder behövs och hur kan vi samverka mer runt energifrågor i Blekinge? Det var frågor som diskuterades under en workshop i Karlshamn den 8 maj 2018. 

 

Energikontor Sydost arbetar nu med en förstudie om att bygga en samverkansplattform för energifrågor kopplade till byggnader i Blekinge. Trots att det är ett litet län finns det inget forum där alla kommuner, kommunala bostadsbolag och andra offentliga aktörer kan ses för erfarenhetsutbyte och för att utveckla gemensamma projekt. Tillsammans med BTH och Netport Energikluster bjöd därför Energikontoret in till en heldag med inspirerande föreläsningar och workshop. 

 

Under dagen fick deltagarna inspirerande exempel med erfarenheter från Cradle to Cradle-arbetet i Ronneby kommun, Sveriges största plusenergihus – Rättspykiatriskt centrum i Trelleborg och projekt där solceller kombineras med vätgas och bränsleceller.
"Det fanns ett stort intresse bland deltagarna för energilagring och vätgas. Förhoppningsvis kan det leda till att vi får ett sådant projekt i Blekinge. Vi har stora möjligheter att ta tillvara på solenergi längs vår soliga kust och därför är det intressant att titta mer på lagringsmöjligheter," säger projektledare Katrine Svensson.

 

Diskussionen om framtidens byggnader, nuläge och åtgärder inleddes av BTH. De olika grupperna fokuserade på hållbart byggande, energismarta byggnader och energiproduktion i byggnader. Gemensamt för grupperna är att alla står inför samma utmaningar och skulle ha stor nytta av ett nätverk.

 

"En gemensam plattform skulle leda till mer samverkan inom länet och att både fastighetsägare och leverantörer kan bygga upp gemensam kompetens för mer energismarta byggnader! Därför är det positivt med det gensvar som vi fått från deltagarna idag," säger projektledare Stefan Olsson.

 

Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy, berättade om solceller och lagringsmöjligheter med vätgas/bräsnleceller.

 

Är du intresserad av arbetet med samverksansplattformen i Blekinge?

Kontakta:

 

 

Katrine Svensson

Projektledare

 

Tel.073-508 85 29
katrine.svensson@energikontorsydost.se

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet