Samordnad varudistribution lyfts fram i Europa

Publicerad: 2020-01-08

I branschorganisationen Fedarenes årliga tidskrift Sustainable Regions in Action samlas goda exempel inom energiomställning. Där lyfts Nationellt centrum för samordnad varudistribution fram som ett gott exempel hur man lokalt och regionalt kan verka för att minska transporterna.

 

Nationellt centrum för samordnad varudistrubition, som drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Skåne, ger stöd, support och utbildning till landets kommuner för att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

 

FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment) är det främsta nätverket i Europa för lokala och regionala organisationer som verkar inom energi- och miljöarbete.

 

– Genom att vara aktiva medlemmar i Fedarene så knyter vi värdefulla kontakter för internationellt samarbete som våra medlemmar drar nytta av,  säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost.

– Under 2020 kommer vi genomföra en webbinarieserie på temat hållbara event och att minska klimatpåverkan från resor för Fedarenes nätverk, avslutar Lena.

 

Nätverket grundades år 1990 och har idag 70 medlemsregioner i 20 europeiska länder. Energikontor Sydost sitter i Fedarenes styrelse. Varje styrelseledamot ansvarar för ett utpekat ämnesområde och Energikontor Sydosts representant har mobilitet och transporter som specifikt ansvarsområde.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet