Samlastning införd i Borås

Publicerad: 2019-09-13

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution leds av Energikontor Sydost. Ett 50-tal kommuner är medlemmar i nätverket och får stöd i processen. Senast i raden att inför samordnad varudistribution är Borås stad. De har varit igång sedan 2 maj. Inför starten gjorde kommunen en noggrann förstudie som låg till grund för ett system för ruttoptimering som styr körningarna.

 

– Ruttoptimeringen fungerar så att vi matar in alla körningar under en viss dag. Där har vi lagt in en schablon på hur lång tid ett stopp tar vid varje leveransställe. Systemet väljer ut den mest effektiva rutten för att ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Köket på den enskilda skolan får en leveranstid, och nästan alla leveranser håller sig inom 20 minuter plus eller minus den tiden, vilket är vårt krav, berättar Anton Eriksson, projektledare på Borås stad.

 

Läs hela artikeln om erfarenheter och resultat på Nationellt centrums hemsida.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet