Samhällsplanering som verktyg för ökad folkhälsa

Publicerad: 2023-05-22

20 april arrangerade Energikontor Syd och Blekinge Tekniska Högskola ett seminarium i Karlshamn med fokus på kopplingen mellan samhällsplanering och folkhälsa. Cirka 25 deltagare fick lära sig mer om hur man kan arbeta med miljöer som lockar till gång och cykling.

Peter Schantz, professor på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm berättade om deras spännande forskning.  Diskussioner i grupper resulterade i gemensamma rekommendationer om hur folkhälsoperspektivet kan inkluderas i samhällsplaneringen med fokus på trygghet, bred involvering och medborgardialog.

Involvering och medborgardialog präglade också deltagandet på seminariet, där förutom representanter från olika kommuner och samhällssektorer, även ungdomar från Karlshamns ungdomsråd, KUR, deltog i diksussionerna och bidrog med sina perspektiv på frågeställningarna. Deltagarna fick också information om ett konkret verktyg: "Rörelsefaktor”, för att planera för miljöer för ökad fysisk aktivitet.

Anmäl dig till genomgång av verktyget Rörelsefaktor!
Det hålls ett antal kostnadsfria workshops i hur verktyget fungerar. Nästkommande tillfälle är tisdag 29 augusti, kl 10.00 - 12.00. Kommuner välkomnas att anmäla sig på den här länken

Människor i föreläsningssal.

Seminariet arrangerades inom ramen för satsningen Kombinerad mobilitet i Blekinge, finansierad av Region Blekinge och europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet