Sågverksmöte på Gyllsjö Träindustri

Publicerad: 2016-09-30

Medlemmarna i sågverksnäverket EESiSyd samlades i skånska Klippan för ett nätverksmöte med studiebesök, framtidsvisioner och målsättningar på agendan. 

 

 

Rundvisning på Gyllsjö Träindustri

Gyllsjö Träindustri, sågverket med anor från 1940-talet som bland annat tog fram EUR-pallen tillsammans med SJ och trucktillverkaren BT, stod värd för EESiSyds två dagar långa nätverksmöte i Klippan. Mötet inleddes 28 september med att vd Lennart Svensson berättade om verksamhetens historia och hur de arbetar energibesparande enligt den japanska Lean-principen (att arbeta resurseffektivt och transparent i alla delar av verksamheten för ökat flöde och mervärde i produktionen).

Bland annat har de möte varje morgon där de går igenom gårdagens flöde, om något gick fel,  hur detta problem i så fall löstes och hur man kan förbättra just den delen i processen. Vidare har Gyllsjö ett ganska unikt sätt att arbeta, då de enbart producerar efter order och därför inte har några lager. När det inte finns ordrar att jobba med stänger de ner sågen. Medan sågen står still arbetar man istället med sådant som behöver uppdateras och förbättras på plats. 

 

De olika sågverksrepresentanterna i nätverket fick en gedigen rundvisning på området under ledning av Anders Persson och Stefan Svensson. Medlemmarna fick följa hela produktionen, från sågning av brädor till färdig lastpall. 

 

 

 

Gyllsjö har för närvarande två sågar igång, den äldre från 90-talets början och en nyare som installerades 2007-2008. Enligt Anders Persson är energieffektivisering är ett konstant pågående arbete, en process som kräver utveckling och nytänkande.

 

"Vi arbetar än idag med att fortsätta förbättra vår såg från 1993. Man blir ALDRIG färdig, det finns alltid något att göra. Det är därför vi arbetar med Lean, det finns alltid moment som kan bli bättre. Lean handlar framför allt om att våga göra experiment för att lösa ett problem. Man måste våga prova nya metoder. Rätt vad det är så springer man på en lösning."

 

             

         Anders Persson bredvid EUR-pallar, samt en av torkarna, vilka står för hela 80 % av Gyllsjö Träindustris energiförbrukning. 

 

Under nätverksmötet fick medlemmarna också gå igenom vad som hänt på deras respektive sågverk sedan förra mötet. De flesta av sågverken har nu satt igång med att planera inför sina energikartläggningar, eller ska ta tag i utvärderingen av den.  

 

Projektledare Daniel Hägerby avslutade första mötesdagen med att sätta igång en visionsövning, där deltagarna fick turas om att agera sig själva tio år framåt och låta sig intervjuas av journalister om sitt energiarbete. 

 

Målsättning för EESiSyd

Mötets andra dag fokuserade mer på diskussioner om energipolicy, prioriteringar av åtgärder, planering och aspekter att tänka på inför en energikartläggning. En viktig punkt var den faktiska målsättningen för nätverkets fortsatta energiarbete, vilket avgjordes via ytterligare en visionsövning. Den här gången fick deltagarna placera sig på led för att på en skala markera målsättningen för hur stor energibesparing EESiSyd ska uppnå från 2016 fram till år 2020. Till skillnad från Energimyndighetens rekommendationer om energieffektivisering på 15 %, kände sig sågverksägarna extra optimistiska och satte ett mål på 17 %. 

 

"Nätverksmedlemmarna hade lite olika syn på hur hårt de skulle spänna bågen, men efter lite rangering och resonerande hamnade nätverkets målsättning på en högre målsättning än vad myndigheten hoppas på. 17% lägre energianvändning per sågad kubikmeter blev det viktade målet." säger Daniel Hägerby. 

 

Nästa nätverksmöte kommer att ske 11-12 januari på plats hos sågverket Frödinge Hällerum i Vimmerby. Det mötet kommer att fokusera på nya tekniklösningar för sågverk och praktiska exempel på hur man kan utveckla energiarbetet på sin verksamhet. EESiSyd kommer i samband med mötet att göra ett studiebesök på Emåmejeriet i Hultsfred, som installerat en micro-förgasare som förser industriprocessen med både el och värme. 

 

För mer information om EESiSyd, läs här. Läs mer om Nätverk för energieffektivisering här

 

Driver du, eller jobbar du på ett sågverk? Har du funderingar på hur du kan göra ditt sågverk mer energieffektivt?

Är du intresserad av att bli medlem i Sveriges enda energieffektiviseringsnätverk just för sågverk

 

Kontakta Daniel Hägerby

 

Daniel Hägerby 

Projektledare 
- Stöd för energikartläggning

Tel. 0709-21 60 55 
E-post

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet