Res-grönt-eran är slut!

Publicerad: 2023-06-30

Sista resan med gänget gick till Lessebo kommun. Gruppen, som tagit med cyklar på tåget sammanstrålade på Hovmantorps tågstation. Därefter cyklade vi till Lessebo varifrån vi sedan tog med cyklarna tillbaka till Växjö respektive Karlskrona där vi startade. Alla organisationer som varit med i projektet var representerade; Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg och Energikontor Syd. Efter sista juni är det bara huvudprojektledaren som kommer arbeta vidare med vissa avslutande uppgifter.

Resan blev som ett avslutande studiebesök i två av Kronobergs stationssamhällen, Hovmantorp och Lessebo. Vi fick uppleva cykelförutsättningarna i de två orterna och fick också mer erfarenhet av att ta med cykel på tåget. 

Under dagen pratade vi om vad vi som projektledare tar med oss ifrån att ha arbetat i projektet. Vi konstaterar att beteendeförändring är svårt men inte omöjligt. Det krävs handlingskraft och mod för att bryta mot normer och det har till exempel varit tufft att få fler att samåka i nya konstellationer, men det har samtidigt funnits en öppenhet för att skaffa elcykel och börja cykla till arbetet. Vi har kunnat se elcykel-leendet hos många testresenärer.

Över 60% av de som svarat på resvaneundersökningen i förlängningen av projektet tycker att arbetsgivaren ska engagera sig i pendlingsresor. Genom anställdas inställning och genom att företagen själva fått vara involverade i aktiviteter som till exempel mobilitetsdagar har arbetsgivare också under satsningen sett att de kan bidra och inspirera till hållbara pendlingsresor, inte bara hållbara tjänsteresor.

Vi tycker det är roligt att se att satsningar inom besöksnäringen lever vidare, som cykeluthyrningen runt Åsnen, där projektet möjliggjorde en testsäsong för att se om det fanns intresse vilket det visade sig finnas!

Genom arbete med företag i flera kommuner och orter har res grönt möjliggjort en kunskapshöjning hos projektgruppen som fått mycket bättre kännedom om anställdas pendlingsresor i Kronoberg samt förståelse för lokala variationer och förutsättningar som spelar stor roll för hur företagen kan och vill arbeta med sina anställdas pendlingsresor.

Dessa och flera erfarenheter har vi samlat på Res Grönts webbplats. Ni kan också hitta mer i Energikontorets kunskapsbank

 

Nu reser vi vidare i grönt.
Grön och glad sommar! 

 

Satsningen Res Grönt i gröna Kronoberg drivs av Region Kronoberg tillsammans med Energikontor Syd och Länsstyrelsen Kronoberg med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg. Syftet är att stötta företag i Kronobergs län att minska sina utsläpp från transporter.


    

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet