Representanter från Kalmar län inspireras av Guldborgsund kommuns EU-arbete

Publicerad: 2019-05-14

 

Under en mycket inspirerande dag på Europadagen den 9:e maj i danska Sorö träffades regionala företrädare från tre länder, Danmark, Sverige och Polen. Syftet var att informera och inspirera till nya EU-samarbeten för kommuner via South Baltic Umbrella projektet.

 

Region Kalmar län med Jan Martinsson bjöd in Annica Lindh,  Pierre Ståhl och Tommy Lindström från Energikontor Sydost tillsammans med Anders Almqvist (Kalmar kommun),  Henrik Linnarsson (Länsstyrelsen Kalmar län) och Sofie Nyström (Torsås kommun) till en studieresa till Guldborgsund i Danmark.  En rad goda exempel och arbetsmetoder presenterades följt av en workshop där projektutveckling var i fokus.

 

Guldborgsunds kommun har arbetat på ett lyckat sätt med att finansiera mycket av sitt utvecklingsarbete via EU-projekt. Genom att ha en centraliserad projektledning i kommunen skapas förutsättningar för administration, kunskap och stöd till projektutveckling, allt som en del i den ordinarie verksamheten. 

 

Deltagarna från Sverige samt projektkoordinatorn för Guldborgsunds kommun, Frede Danborg.

 

Jan Martinsson vill särskilt lyfta fram hur en mindre kommun genom EU-projekt kan få till en spännande utveckling av många viktiga frågor. På workshopen kom flera bra förslag på projekt fram, ”alla förslagen stämmer t.ex. helt med vår verksamhetsplan” säger Sofia Nyström. 

 

Även det danska EU-kontoret för Greater Copenhagen deltog och redovisade möjliga finansieringssätt via EU-programmen. Guldborgsund visade att projekten ofta följs av flera andra och bidrar väl till kommunens mål. Något som särskilt imponerade var hur projekten var integrerade i verksamheterna, tyckte både Anders Almqvist och Henrik Linnarsson. ”Det här är viktig framgångsfaktor som vi gärna vill se mera av”. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet