Region Blekinge cyklade över 6000 mil

Publicerad: 2021-06-29

Under delar av maj och juni arrangerade Regionhälsan i Blekinge en cykeltävling för regionens anställda i samarbete med satsningen Växla upp! Målet med Växla upp är att få fler Blekingebor att välja cykeln, samtidigt som man bidrar till bättre cykelvägar och minskade koldioxidutsläpp.

 

Sammanlagt cyklade deltagarna från Region Blekinge 7057 cykelturer på nästan 60 670 kilometer! Samma sträcka körd med en genomsnittlig fossildriven bil skulle motsvara ca 9100 kg i koldioxidutsläpp. 


 - Otroligt bra jobbat! säger projektledare Kerstin Eriksson.  

 

                      

 

 

För mer information om tävlingsresultatet, kontakta Sarah Keidser, strategisk samhällsplanerare på Region Blekinge.

För mer information om Växla upp! och övergripande satsning - kontakta Kerstin Eriksson, projektledare, Energikontor Sydost.

 

VÄXLA UPP! är en del av Kombinerad Mobilitet i Blekinge, ett projekt som drivs i samverkan mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola samt NetPort Science Park. Projektets mål är att minska koldioxidutsläpp från persontransporter och att få fler Blekingebor att resa hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel. Läs mer om projektet.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet