Räkodling i Växjö kan bli möjligt

Publicerad: 2016-11-08

SVT Nyheter Småland uppmärksammar förstudie om möjligheterna att odla fisk och räkor på land i Växjö. 

Det kan bli möjligt att odla jätteräkor i Växjö, skriver SVT Nyheter Småland. Den statliga myndigheten Vinnova har beviljat 900 000 kronor till en förstudie om att odla fisk eller räkor på land. Grundtanken med förstudien är att jobba för en ökad hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Idén till förstudien uppstod under ett seminarium om cirkulära flöden inom projektet TRIS, arrangerat av Energikontor Sydost, Miljö Linné, Växjö kommun och Region Kronoberg.

 

Läs artikeln på svt.se 

 

Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden

Projektet koordineras av den nybildade nationella föreningen Refarm 2030 med företagen C3C, HylaPond och Symbiom/Vegafish som partners. Projektet utreder möjligheterna att odla fisk eller räkor landbaserat, med bassänger av återvunnet material, uppvärmning från spillvärmekälla och foder från organiskt avfall samt återcirkulering av näringsämnen. Detta innebär ett effektivt resursutnyttjande av restprodukter och därmed ett minskat uttag av primär råvara, minskad åtgång av primär energi samt ökad konkurrenskraft.

 

Resultatet blir skalbara affärsmodeller och produktdesign med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus. Tre olika modeller med ritningar, kostnadsberäkning, tekniska beskrivningar med mera tas fram för olika storlekar på odling. En djupare studie görs om en anläggning vid en befintlig spillvärmekälla som också har organiskt avfall som skulle kunna användas för bioflockodling. Konceptet har stor potential och kan användas i hela Sverige med en ökad hållbar regional självförsörjning och slutna kretslopp som långsiktigt resultat.

Läs mer om projektet här

          

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet