Projektet BiogasBoost Sydväst är igång

Publicerad: 2023-01-27

Från och med januari samarbetar Biogas Syd, Länsstyrelsen Skåne, Biogas Väst, Högskolan i Halmstad samt SLU Alnarp i projektet Biogasboost SydvästVi fortsätter och intensifierar det arbetet som tidigare pågått under namnet ”GreenGasGrid” men breddar fokus från biogaspotentialen nära gasnätet till hela området i våra tre län.

 

Projektet är

 

 

 

Projektet har flera syften

BiogasBoost Sydväst ska verka för en ökad biogasproduktion i sydvästra Sverige för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning, inte minst inom industrin. Genom insatserna vill vi dessutom bidra till värdeskapande och cirkularitet inom lantbruket samt ökad försörjningstrygghet med biogödsel som kan ersätta importerad, fossil handelsgödsel.

 

Vi har stakat ut ett antal arbetsområden som berör olika intressentgrupper inom biogasens och biogödselns värdekedja.

I projektet kommer vi att:

1. Stötta och initiera biogasinitiativ i Skåne, Halland och Västra Götaland. Projektet ska agera som facilitator och matchmaker inom värdekedjan - så tveka inte att höra av er om ni vill ha hjälp av oss! Så har du t.ex. biologiska restprodukter i din verksamhet, är intresserad av att byta till biogas eller biogödsel i din verksamhet, funderar på att bygga en biogasanläggning eller vill komma i kontakt med andra aktörer inom värdekedjan vill vi gärna att du tar kontakt med oss.

2. Skapa plattformar och tillfällen för dialog inom hela värdekedjan. Med det vill vi bidra till affärsmodeller som är hållbara för substratägare, producenter och användare av biogas. Som oberoende part med bra nätverk tvärs genom värdekedjan kan vi främja dialog och bidra till att fler hållbara affärsmodeller utvecklas.

3. Bidra till kunskapslyft och information. För att öka biogasproduktion måste substratpotentialen lyftas fram – projektet bidrar genom att bevaka utvecklingen och sprida relevant kunskap gällande såväl teknik för rötning och förädling, logistik samt tekniska lösningar för insamling av restprodukter från lantbruket som idag är underutnyttjade. Vi tror att även tekniken för att öka gasutbytet i befintliga anläggningar kommer att vara spännande att följa.

4. Sist med inte minst har vi som mål att hålla regioner och kommuner uppdaterad om utvecklingen och möjligheter för att främja att biogas och biogödsel så att det kan tas upp i utvecklingsarbetet och leda till beslut om (framtida) satsningar.

 

Vi vill bjuda in till samarbeten och uppmuntra till att kontakta oss med frågor, idéer och om ni vill ha vårt stöd inom dem arbetsområden projektet ska ta sig an.

 

Ni kan även följa projektet på BiogasBoost Sydväst projekthemsidan.

 

Hälsningar från