Möjligheter med EU-finansiering – nytt podd-avsnitt

Publicerad: 2020-05-11

Nu släpper vi ett nytt avsnitt av Energipodden! Den här gången samtalar vi om EU-projekt/EU-finansiering utifrån en kommuns perspektiv, om nyttan med det, samt svårigheter.  Vår kollega Tommy Lindström diskuterar med Henrik Johansson på Växjö kommun och Lena Eckerberg på Energikontor Sydost, som berättar om sina erfarenheter av att arbeta i EU-finansierade projekt och delar med sig av tips och råd kring hur man kan förhålla sig till EU-finansierade projekt ur ett kommunperspektiv.

 

Klicka här för att komma till podden.

 

Podden är inspelad våren 2020 inom H2020-intermediärprojektet som finansieras av
Energimyndigheten. Syftet är att öka kunskapen runt möjligheterna med Horisont 2020

för Energikontor Sydosts medlemmar. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet