Oskarshamns kommun får stöttning i att uppdatera sin energiplan

Publicerad: 2023-01-26

Just nu stöttar Energikontor Syd ett urval av kommuner i deras strategiska energiplanering. Vi stöttar bland annat Oskarshamns kommun med att uppdatera sin energiplan med tillhörande mål och åtgärder.

 

23 januari hölls ett första möte med tjänstepersoner från olika förvaltningar i Oskarshamn, där vi gick igenom energiflöden inom den geografiska kommunen, energianvändningen i kommunens fastigheter, samt kommunens mål för 2020. Andelen förnybart i energimixen är beräknad till 58 % för år 2020, vilket innebär att målet om minst 50 % förnybart är uppfyllt med råge.

 

Nu väntar nya mål och därmed nya åtgärder för att bli ännu bättre. Under hösten 2023 förväntas planen vara klar och färdig för beslut av kommunledningen.

 

Läs mer om arbetetet med att stötta kommuner. 

 

För mer information, kontakta: 

Göran Gustavsson
Tel. 0709-21 60 54

goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet