Nytt energiuppföljningssystem ger koll i Mönsterås

Publicerad: 2020-11-26

Mönsterås kommun har börjat arbeta aktivt med värdeskapande fastighetsförvaltning. Det innebär att man satsar på förebyggande underhåll för att undvika framtida problem i fastigheterna, som tex mögel (mikrobakteriell påväxt). Energikontor Sydost har stöttat kommunen i sitt arbete, via medverkan i ett internationellt projekt. 

 

”För oss på Mönsterås kommun har samarbetet och de återkommande mötena med Energikontor Sydost gjort så att vi fått bättre fart och struktur och fart på vårt energieffektiviseringsarbete. De utbildningsinsatserna som ingått i projektet gör nu att ekonomisidan tänker på ett annat sätt och hanterar förutsättningarna för investeringarna mer långsiktigt annorlunda. Det strategiska energieffektiviseringsarbetet har nu fått utrymme i budgeten. Vårt nästa steg är nu att ta fram en lokalförsörjningsplan så vi effektivare utnyttjar befintliga lokaler på ett bättre sätt." säger Marcus Olsson, fastighetschef på Mönsterås kommun. 

 

Marcus Olsson och Albin Berg, Mönsterås kommun. Foto: Lena EckerbergFörutom att det interna arbetet förändrats, med förbättrade rutiner och en helt genomgående översyn av fastigheterna, så har Mönsterås kommun tagit fram en ny funktion som drifttekniker för de egna fastigheterna. Första uppgiften för Albin Berg, drifttekniker i Mönsterås kommun, var att 

förbereda kommunen för det nya automatiserade energiuppföljnings-systemet som sparar tid, ger bättre förutsättningar och överblick över drift- och energistatistiken. 

 

”Nu kommer vi ha en betydligt bättre kontroll på fastigheterna och goda förutsättningar för att minska problemen och underhållskostnaderna i våra fastigheter.” säger Albin Berg. 

 

Projektet (ACT NOW) handlar om att stötta kommuner för en energieffektiv fastighetsförvaltning, vilket Energikontor Sydost har jobbat med under tre år.

 

“Vi arbetar för att stärka våra medlemmar med utvecklingen och användningen av en effektivare uppföljning, insamling av energidata och övervakning av energiprestanda. Det handlar även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.”  säger Johan Milton, projektledare på Energikontor Sydost. “Det är roligt att se att vårt arbete ger resultat.” 

 

ACT NOW finansieras av Interreg Östersjöprogrammet och stöttas av Länsstyrelsen i Kalmar län. Läs mer om projektet

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet