Nya siffror visar rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen i södra Sverige

Publicerad: 2023-03-16

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag. Som stöd till rådgivarna finns regionala utvecklingsledare på alla energikontor i landet.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under januari – oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

- Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem. 

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens. De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet.

-    Samtalen in till energi- och klimatrådgivningarna i södra Sverige ökade mera än riksgenomsnittet på grund av de rekordhöga energipriserna i området. Förutom en mycket stor ökning av antalet rådgivningar så har även rådgivningssamtalen delvis ändrat karaktär under förra året, säger Anna Mattsson, regional utvecklingsledare på Energikontor Syd.  Många rådsökande har varit förtvivlade och i kris. Därför har vi på energikontoret fått prioritera om och stöttat rådgivarna i att hantera svåra samtal genom material, utbildningar och verktyg, avslutar Anna Mattsson. 

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen. 


Läs hela rapporten om energi- och klimatrådgivningen 2022 på Energimyndighetens hemsida.

Energi- och klimatrådgivarna jobbar med många olika saker, läs till exempel om nyblivne husägaren Nicolas Polakof Cor i Malmö som fick hjälp av rådgivare Niklas Renfro.


Kontaktpersoner: 
Anna Torshög, regional utvecklingsledare på Energikontor Syd, tel. 0703-061462
Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten, 016-544 20 63
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet