Ny teknik lockar besökare till Ronneby

Publicerad: 2018-01-26

Intresset för småskalig elproduktion och nya tekniker har visat sig vara större än beräknat. Två fullsatta studiebesök har redan gjorts på Ronneby Miljö & Tekniks anläggning i Ronneby kommun som demonstrerar en ORC-teknik. 

 

11 december 2017 genomfördes ett första seminarium/studiebesök kring småskalig kraftvärme riktat till branschaktörer för att visa hur en installation kan se ut i praktiken och för att prata om hur småskalig elproduktion kan realiseras vid värmeverk som idag saknar elproduktion. Besökarna kom till Ronneby i syfte att lära sig om ny teknik, träffa likasinnade och för att se hur anläggningarna fungerar. På grund av stor efterfrågan fick ytterligare ett studiebesökstillfälle arrangeras 17 januari, även det blev fullsatt. Framför allt är det ORC-tekniken som lockar besökarna till Ronneby. Tekniken gör att det är möjligt att utvinna även el-energi från värmeverk utan att ha tillgång till överhettad ånga.

Stort intresse för ORC-tekniken på fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Foton: Daniella Johansson

 

Positiv respons
Efter seminarierna fick samtliga deltagare svara på en utvärdering. Bland annat ställdes frågan om de själva skulle kunna tänka sig att installera småskalig kraftvärme. Av de som svarade kunde 50% tänka sig att installera småskalig kraftvärme. På frågan om vad den största utmaningen tros vara , svarade de flesta elpriset, priset på elcertifikat och lönsamheten, men även politisk oenighet kring småskaligt och kunskapen kring småskalig elproduktion. 

 

Citat från utvärderingen: ”Detta är viktigt för framtiden, kämpa på!” och ” Tack för ett trevligt seminarium i lagom omfattning.”

 

Potential för småskalig kraftvärme
Idag har flera svenska värmeverk turbiner för småskalig kraftvärme installerade för att generera lokal, förnybar, väderoberoende och kostnadseffektiv el. Ronneby Miljö och Teknik AB var först med att installera ORC-system (Organic Rankine Cykel) i Sverige, vid närvärmeverket i Bräkne-Hoby, och även först att installerat en småskalig våtturbin, vid fjärrvärmeanläggningen i Ronneby.
Idag finns det omkring 400 när- och fjärrvärmenät som endast har värmeproduktion. Studier visar att upp till 6% av Sveriges elproduktion skulle kunna komma från småskalig kraftvärme genom att producera både el och värme där det i dag endast produceras värme. 

 

Vill du göra ett studiebesök?
Seminariet och studiebesöket arrangerades inom projektet Life+ Småskalig kraftvärme från bioenergi – ett demonstrationsprojekt i Sydost. Syftet med projektet är att sprida kunskapen om småskalig kraftvärme och erfarenheterna kring de demonstrationsanläggningar som finns inom projektet som inkluderar en våtturbin och en ORC-anläggning på Ronneby Miljö & Teknik samt en förgasare på Emåmejeriet. 


Är du intresserad - NYTT DATUM för studiebesök är 26 februari.

För frågor, kontakta Daniella Johansson

 

Läs mer om Småskalig kraftvärme Life+.  

 

 

                                      

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet