Ny medlem i Biogas Sydost

Publicerad: 2017-03-13

Vi välkomnar Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR som medlem i Biogas Sydost.

KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. KSRR samlar in utsorterat matavfall hos privatpersoner och verksamheter. För att skilja matavfall från restavfall har KSRR byggt en sorteringsanläggning i Moskogen. I sorteringsanläggningen skiljs matavfallspåsarna från restavfallet. Matavfallet mals ner, späs med vatten och bearbetas till en ”slurry” för att sedan bli till biogas och biogödsel som ersätter fossila bränslen och konstgödsel.  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet