Möt Energikontoren på Almedalen

Publicerad: 2024-05-14

Under årets Almedalsvecka kommer representanter för Energikontoren Sverige att finnas på plats i Visby för att delta i dialoger som berör energiomställningen och hur vi lokalt och regionalt kan verka för att snabbare nå energi- och klimatmålen.

På plats under Almedalsveckan representeras  Energikontoren Sverige av 

  • Johanna Lakso, ordförande 
  • Therese Hjelseth, vice ordförande och verksamhetsledare Energikontoret Region Örebro
  • Patrick Dahl, ledamot och verksamhetsledare Energicentrum Gotland
  • Emelie Österqvist, ersättare och verksamhetsledare för Energikontoret Östergötland

Ta del av vårt samlade erbjudande på Energikontoren Sveriges hemsida

 


Energikontor Syd är ett av Sveriges fjorton och Europas nära fyrahundra regionala energikontor som samordnas via Energikontoren Sverige och Fedarene. Oavsett var vi finns är syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet