Miljöteknikföretag i Östersjösamarbete

Publicerad: 2019-09-27
Samarbete och utveckling föds ur förtroende. Genom att lära känna företagens utmaningar och möjligheter har miljöteknikföretagen från Blekinge och Kalmar län förts närmare sina kollegor runt södra Östersjön. För några av de svenska företagen inleddes även ett direkt samarbete och gemensam produktutveckling.
 Personer på studieresa framför byggnader
Svenska företagare på studieresa till en passivhuskonferens i Frankrike. Foto: Energikontor Sydost


Projektet genomfördes inom Interreg South Baltic och fokuserar på utökat export samarbete för små och medelstora företag, internationalisering och utveckling av ”grön” teknik som ska bidra till den hållbara utvecklingen genom att underlätta för gemensamma projekt och genom olika marknadsföringsaktiviteter. De internationella aktiviteterna har bestått av består bl.a. av studieresor och skapandet av en International South Baltic Cleantech konferens där företagen erbjudits att kostnadsfritt medverka under projekttiden.

 

Flera företag i sydostregionen har deltagit

Medverkande organisationer i Sydost har varit Blue Science park, BBI, Exportboost Blekinge, Netport, IUC Kalmar och Kalmar Science Park.  I Sverige deltog Kalmar och Blekinge län genom Energikontor Sydost och medfinansierades av Regionförbundet/Region Kalmar län och Länsstyrelsen för Blekinge län. Många nya tekniska lösningar och verktyg har utvecklats under projekttiden, bl.a. tematiska webbinarier föreläsningar, webbaserade möten för projektutveckling, projektutvecklingsevent, nyhetsartiklar och en aktiv företagsdatabas på hemsidan som också visades upp på olika internationella mässor.

 

Viktigt med hållbara lösningar

Hållbara lösningar är i stor efterfrågan världen över och ett särskilt stöd för att främja regionala miljöteknikföretag är en viktig del. Inte bara för den egna regionens utveckling utan också för att kunna minska klimatpåverkan på en internationell nivå. Miljöteknikbranschen behöver mera stöd och åtgärder för att kunna öka samarbetet och ta sig in på behövande marknader. Cleantech projektet har varit ett sätt för att förbättra samarbeten och utveckla nya hållbara projekt, produkter och tjänster. Det är uppenbart att någon form av fortsättning är nödvändig, nationellt som internationellt.  
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet