Miljökloka kontor - tävlingen igång!

Publicerad: 2016-03-21

Den internationella energisparartävlingen Miljökloka kontor är igång, med det finns fortfarande platser kvar.

 

257 personer har hittills fått energiråd och pepp inför Miljökloka kontor.

Under ett flera tillfällen i februari och mars har en rad medlemsorganisationer, som deltar i Miljökloka kontor, fått besök av Energikontor Sydost som introducerat kampanjen Miljökloka kontor och energismarta beteenden på workshops. Energikontor Sydost driver kampanjen Miljökloka kontor som drar nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna. Via justering av de tekniska systemen i husen och genom att förändra beteendet hos personalen som jobbar där, minskas behovet av energi.  

 

Grundkriterierna för att få delta är:

  • offentlig byggnad där den huvudsakliga verksamheten är administration
  • mätbar energianvändning
  • dokumenterad energianvändning under minst ett av följande år: 2012, 2013, 2014 och 2015.

 

Kampanjen som är en årslång energispartävling pågår i nio EU-länder. Totalt ska 180 byggnader delta med över 9000 anställda. Kampanjen startade 1 mars, men det finns ännu några platser kvar på det svenska startfältet. Det går bra att ansluta sig till kampanjen april månad ut.

 

Vill ni delta med er byggnad – vänligen kontakta projektledare Lena Eckerberg, epost: lena.eckerberg@energikontorsydost.se eller telefon 0734-408275 för mer information. www.miljoklokakontor.se/

 

 Finansierat av EU genom Horizon 2020-programmet. 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet