Mycket medel kvar att söka från Småland & Öarna

Publicerad: 2018-03-09

Den 7 mars arrangerades i Växjö en heldag med tema erfarenheter och framtid för EUs strukturfonder. 
För vår region (Småland & Öarna) finns det ca 1 miljard kronor avsatta för projekt fram till år 2020. Fortfarande finns mycket medel kvar att söka!

Energikontor Sydost var på plats och presenterade Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg (bilden), ett projekt med syfte att minska klimatpåverkan från arbetspendling, besöksresor, tjänsteresor och godstransporter, som finansieras av strukturfonden och Region Kronoberg. Energikontor Sydost jobbar även med fler EU-finansierade satsningar, till exempel TRIS med tema resurshushållning, vilket strukturfonden stödjer.

 

Strukturfondsprogrammet Småland & Öarna

Ett program som ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.  Huvuddelen av pengarna inom programmet ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen.  
 

Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål:

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 
  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 

 

 

Läs mer om strukturfondsprogrammet för Småland & Öarna

Har du frågor, kontakta Sarah Nilsson

 

Läs mer om Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg

Läs mer om TRIS - Industriell symbios.

 

 

                           

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet