Med rätt energi till besöksnäringens hållbara omstart

Publicerad: 2021-12-06

Besöksnäringen drabbades hårt av pandemin och konsekvenserna har blivit betydande. Satsningar pågår nu för att stötta företagen att möta framtida utmaningar. I denna omstart måste miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sättas i fokus och det behöver finnas en strävan att nå hållbara och adaptiva energisystem. Läs vår senaste krönika i Aktuell Energi

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet