Lena Wallentheim vald till ny ordförande för Energikontor Syd

Publicerad: 2024-05-03

Vid den årliga föreningsstämman för Energikontor Syd, som hölls den 3 maj, valdes Lena Wallentheim enhälligt till den nya styrelseordföranden för Energikontor Syd. Lena Wallentheim (S) har tidigare innehaft rollen som vice ordförande för föreningen och är för närvarande kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm. Hon tar över rollen som ordförande efter avgående ordförande Oliver Rosengren (M). 

Det har nu gått ett år sedan Energikontor Syd bildades genom sammanslagningen av Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne. Det gemensamma målet var att skapa ett kompetenscentrum för hållbar energi för att stödja aktörer i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län. Föreningen har för närvarande 54 medlemskommuner och 4 regioner, vilka även är indirekta ägare till bolaget Energikontor Syd AB. 

Lena Wallentheim kommenterar sitt nya uppdrag: "Jag är oerhört glad och stolt över att få förtroendet att bli vald till ordförande för Energikontoret Syd. Det är oerhört viktiga frågor som styrelsen tillsammans med personalen driver gällande energieffektivisering och hållbar regional utveckling. Energikontoret Syd har också en viktig roll för företag, kommuner och regioner att vara en samarbetspartner för att påskynda omställningen." 

Föreningsstämman fattade även beslut om nya styrdokument för Energikontor Syd för att öppna upp för möjligheter att arbeta med både breda generella frågeställningar och spetsprojekt som genererar ny kunskap och banar väg för framtiden. 

Christel Liljegren, vd för Energikontor Syd, förklarar vad ett energikontor är: "Ett energikontor är en opartisk och icke-vinstdrivande verksamhet som genom att öka medvetenhet och kunskap hos företag, offentliga aktörer och andra nyckelroller bidrar till att öka takten i energiomställningen och bidrar till regional utveckling. Vårt arbete genomförs via externfinansierade projekt och på detta sätt ökar vi de finansiella resurserna i syd och kan komplettera ägarnas verksamheter med efterfrågad kompetens samt öka antalet insatser och åtgärder." 

Övriga ledamöter: Staffan Larsson (C), Borgholm - vice ordförande, Peter Wretlund (S) Region Kalmar län, Per-Ivar Johansson (C), Region Blekinge, Karlshamn, Helen Bengtsson (S), Region Kronoberg, Älmhult, Ulf Hedin (M), Växjö kommun, Tony Rahm (M) Region Skåne, Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby, Ronnie Nilsson (SD), Karlskrona.

 

För mer information, kontakta 

Christel Liljegren, vd  

0706-208 308, christel.liljegren@energikontorsyd.se  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet