Lena Eckerberg, Energikontor Sydosts mest lojala medarbetare!

Publicerad: 2019-05-24

 

I samband med Energikontor Sydosts 20-årsjubileum vill vi lyfta fram den person i företaget som har varit med på hela resan, nämligen Lena Eckerberg!

 

 

 

Lena är idag  utvecklingschef och projektledare på Energikontor Sydost. Hon arbetar främst med EU-projekt, energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor men är involverad i det mesta i företaget. Hon började jobba i organisationen redan från starten 1999 och har varit med om en stor utveckling i samhället när det gäller frågor kring miljö och klimat. 

 

Lena är unik i det avseendet att hon är den enda på företaget som har funnits med ända sedan början. På grund av detta vill vi lyfta fram Lenas långa erfarenhet och därför har vi ställt några frågor till henne om hennes tid på Energikontor Sydost. 

 

 

 

 

 

 

 

Varför valde du att börja jobba på Energikontor Sydost?

I samband med att jag avslutade mina studier som Energi- och miljöingenjör vid Karlstad Universitet dök det upp en intressant annons om en ledig tjänst i Växjö och Oskarshamn. Beskrivningen såg spännande ut, att få vara med att starta upp en verksamhet inom energieffektivisering och förnyelsebar energi i projektform. Småland var helt nytt för mig men efter samråd hemma så beslutade vi oss för att flytta ner till Oskarshamn, efter att ha varit på intervju. Det har vi aldrig ångrat! Nu är vi fast i Småland!

 

Vad är och har varit dina främsta arbetsuppgifter?

Inledningsvis jobbade jag mycket med att kartlägga energiflödena i länen vilket var ett bra sätt att få grepp om situationen och lära känna kommunerna och aktörerna. Under åren har jag arbetat mycket med energisparkampanjer och beteendeförändringar. Under de första åren samarbetade vi inom hela södra Sverige med en massiv energisparkampanj ”Släck efter dig!” som gav en bra grund och som har präglat Energikontoret till vad det är idag. Jag har även jobbat med mycket projektutveckling, särskilt inom olika EU-program.

 

Vilket har varit de största utmaningarna när det gäller att arbeta med frågor inom miljö & klimat, enligt dig?

Under de första åren var det svårt att få gehör för frågorna eftersom få talade om klimatet. Nu har det vänt och alla talar om klimatet. Det som är knepigast är att kunna driva arbetet stadigt framåt eftersom vi jobbar i projektform. Det innebär att det är de olika finansieringsmöjligheterna som ibland måste styra vad vi kan göra istället för vad vi vill göra. Det begränsar oss delvis och kan ibland bli lite hoppigt. Svängningar i politiken kan ibland skapa trösklar som måste överbryggas.

 

Är det något område och några projekt som ligger dig extra varmt om hjärtat?

Definitivt att medvetandegöra enskilda människor om att varje enskild handling gör skillnad! Ingen kan göra allting, men alla kan göra något. Det är också väldigt tillfredsställande att se utvecklingen inom vissa områden tex utvecklingen av fordonsgas, minskningen av oljevärmda fastigheter och det stora intresset för solceller. Det går i rätt riktning och medvetenheten är mycket större nu 2019, än vad den var 1999. men tyvärr räcker det inte. Tempot måste öka på energiomställningen. Med dagens debatt finns det hopp så jag ser positivt på framtiden!

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet