Lastcyklar – ett nytt inslag i Olofströms stadsbild

Publicerad: 2019-11-04

Olofströmshus kundvärdar har börjat använda lastcyklar i sitt arbete som ett led i att minska bolagets utsläpp av koldioxid. Detta tilldrar sig stort intresse från allmänheten. Lastcykelanvändningen har bidragit med många positiva effekter för Olofströmshus som bättre kontakt med kunderna och en upplevd bättre arbetsmiljö bland kundvärdarna.

 

 


En lastcykelhandbok med tips för den kommunala organisationen kan du ladda ner här.

Arbetet har genomförts av Energikontor Sydost i ett EU-projekt kallat Low Carbon Logistics (LCL). Fler internationella erfarenheter, bland annat sophämtning och godsleverans med bud, hittar du i LCLs projektbok som kan laddas ner här.

 

 

  

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet