Länge leve cyklisten! Så ska man få fler att cykla i Älmhult

Publicerad: 2019-09-26

Hur skapar vi en attraktiv och tät stadsmiljö med hjälp av cykeln? Den 17:e september 2019 anordnades en inspirationsdag i Älmhult där cykling, hälsa och en attraktiv stadsmiljö låg i fokus. Detta är en av flera insatser som kommunen gör för att öka antalet resor på cykel i Älmhult tillsammans med IKEA och projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg.  
 
Med siktet att färdigställa en cykelplan för Älmhults kommun hoppas Cecilia Axelsson, miljöstrateg på kommunen, att dagen ska ge konkreta åtgärder som behövs för en att uppnå en cykelvänlig kommun. Att få fler att cykla är en komplex fråga som kräver engagemang från många olika fronter och aktörer. Bild från föreläsningen.Med strax över femtio personer på plats i IKEA Hotells lokaler var energin hög och intresset stort. Föreläsningarna behandlade bland annat den ökande cyklingstrenden som kan ses i många kommuner, om hur aktiva skoltransporter är viktigt för barns hälsa, vad som är ett bra cykelnät och även goda exempel så som cykelbiblioteket i Växjö. Slutligen avslutades halvdagen med en paneldiskussion där alla föreläsare fick tillsammans konkretisera åtgärder och blicka framåt gällande nästa steg och utförande av åtgärderna.  

 

Idag görs hälften av alla resor under 5 km med bil. Dessa skulle kunna ersättas med cykel. En av de stora utmaningarna ligger i att unga inte rör sig tillräckligt, många inte ens 60 minuter per dag som är rekommendationerna från WHO.

Anna-Karin lektor och forskare vid Luleås Tekniska Universitet säger:
- Det är inte ungarna som är problemet, det är föräldrarna. De älskar sina barn och tänker – jag älskar dig så nu skjutsar jag sig så du kommer tryggt och säkert till skolan. Och det vi behöver göra är att ändra attityden till - Jag älskar dig nu får du gå och cykla.

 

Dagen innehöll dessutom en aktivitet kallad ”Workshop i rörelse” där deltagarna fick chansen att tillsammans identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras för att öka antalet cyklister. Vad är mest realistiska att genomföra och vad skulle ha störst påverkan? 

Inför inspirationsdagen framtogs så kallade nudging skyltar i form av pratbubblor som sattes upp runt om i staden. Det är skyltar som ska inspirera personer till att cykla mer och uppmuntra invånare att tycka till om cykling. Skyltarna är placerade längs med cykelvägar, cykelställ och även inomhus på kommunen och IKEA med budskap som

  • ”Här kommer miljöhjälten på två hjul!”
  •  ”Idag gör du succé – cykling gör dig skärpt”
  • ”Jag har väntat på dig. Mvh Cykelstället”
  •  

Bild på skylt med budskap.

 

Inspirationsdagen var ett samarbete mellan Älmhults kommun, IKEA, Region Kronoberg och Energikontor sydost.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet