Lågenergibyggnader i Kalmar län inspirerade

Publicerad: 2018-01-30

Delegationer från Slovenien och Frankrike bevistade Kalmar län för att ta del av goda exempel på lågenergibyggnader och energieffektiv fastighetsförvaltning. 

 

Sju personer från kommuner, universitet och energikontor i Slovenien och Frankrike besökte Kalmar län för att ta del av smarta lösningar för energianvändning i byggnader och finansiering för hållbar energianvändning. Under två dagar guidades de runt i tre kommuner under ledning av Energikontor Sydost. 

 

Passivhus i Mönsterås
Första stopp blev på den klimatsmarta förskolan Galaxen i Mönsterås. Förskolechef Rigmor Berndtsson med kollegor presenterade stolt sin verksamhet i förskolan som är byggd med passivhusteknik, bland annat med ljuddämpande design inomhus, samt vinklade fönster som ger solinsläpp på vintern och skugga på sommaren. Studiebesök gjordes också på Mönsterås bibliotek (även det ett känt lågenergihus), under guidning av bibliotekarie Kristina Åkesson. Thomas Nilsson och Lars Petersson från tekniska förvaltningen berättade om byggprocesserna, om miljöarbetet i Mönsters kommun, samt svarade entusiastiskt på besökarnas (många) tekniska frågor. 
 

"Vi har haft väldigt många studiebesök, både när det gäller Galaxens förskola och biblioteket, främst från Sverige. Det är extra roligt när det kommer folk utifrån. Det sporrar oss ju lite extra när det uppmärksammas internationellt." säger Thomas Nilsson. 

Rundtur på förskolan Galaxen och biblioteket. Foto: Hanna Everling


Ishallen värmer simhallen i Oskarshamn
Resan styrde sedan mot Oskarshamns Arena, där anläggningschef Olof Eriksson presenterade arenans olika energiprojekt och smarta energisystem. Precis som ett kylskåp, isoleras hockeyrinken för att hålla inne kylan och leda bort värmen, vilken i det här fallet leds till simhallen i samma byggnad. I samband med rundturen på arenan dök Oskarshamns tidning upp för att göra ett reportage och intervjua deltagarna, vilket glädjande nog hamnade på förstasidan dagen därpå. 

Rundtur på Oskarshamns Arena. Foto: Hanna Everling

 

Värme, ventilation och solceller i Kalmar
Andra dagen spenderade gruppen i Kalmar. Stefan Westblom på Kalmar länsfastigheter mötte upp vid Kalmar lasarett för att ge en gedigen och pedagogisk introduktion till sjukhusets system för energistyrning. Besökarna fick sedan inspektera sjukhusets värme-central, kylcentral och ventilationsrum. Dagen avslutades på Kalmar Airport där marknadschef Staffan Larsson från Kalmar Energi presenterade den andelsfinansierade solcellsparken Törneby. Här passade även Barometern på att göra ett reportage om studiebesöket. 

Stefan Westblom visar sjukhusets lungor (ventilationsrum). Barometern intervjuar Tifenn Allio och Simon Charrier från Lorients kommun. Foto: Hanna Everling, Lena Eckerberg. 

 

Studiebesöken i Kalmar län innebar positiva utbyten både för gästerna och för värdfolket som tog emot i Oskarshamn, Kalmar och Mönsterås kommun. 
Marko Rojs från slovenska energikontoret Energap tyckte att besöket i Sverige var inspirerande. 

"We have seen how you are moving in new directions very entusiastically, with some very motivated people. It is not so much about the technology, it's about your organizational ways and skills and the things you do on a high level. I think it's inspiring how your're all in the service of the general public and try to make the living space better for everyone."

 

Studiebesöken i Kalmar län utfördes inom ramarna för projektet EMPOWER, delfinansierat genom Interreg Europe-programmet genom den europeiska regionalutvecklingsfonden.                                                                                                                                                                                               

 

Kontaktperson

 

Lena Eckerberg 
Utvecklingschef


Tel. 0734-40 82 75, 

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet