Kommuner i Kalmar län diskuterar grön upphandling i Sevilla

Publicerad: 2018-03-16

Miljö- och hållbarhetsstrategerna Dag Hansson och Arvid Lindblad från Kalmar län har i dagarna åkt med Energikontor Sydost till Sevilla för att tillsammans med deltagare från nio EU-länder diskutera hur grön upphandling och energitjänster kan finansiera energiomställningen i offentlig verksamhet. 

 

Grön upphandling är en kraftfull metod där kommunerna kan ställa miljökrav i samband med de ordinarie kraven vid upphandling och på så sätt driva på utvecklingen för att lösa miljöproblem. För att kommunerna ska kunna driva dessa krav krävs kunskap och en politisk långsiktig ambition. Energitjänster är en form av energieffektiviseringsavtal där energitjänsteleverantören garanterar en besparingsnivå som sedan ska finansiera de åtgärder man kommer överens om. Resultatet för beställaren är t. ex en ny modern belysningsanläggning till ett under avtalsperioden ”fixerat” pris, vilket inte bör vara högre än utgångsvärdet. Om besparingarna uteblir får energitjänsteföretaget inget betalt. I Sverige är inte denna avtalsform ännu särskilt utbredd.


Energikontor Sydost bjöd in Vimmerby och Hultsfreds hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad att tillsammans med Dag Hansson, miljöstrateg i Mönsterås och Högsby kommun, delta i samtalen på ett internationellt möte i Sevilla i Spanien tillsammans med deltagare från nio EU-länder. Resan genomförs tack vare EU-projektet SUPPORT som syftar till att stötta regioner och kommuner i sitt klimatarbete.


“Det har varit utvecklande att får delta i studiebesöket, och givande att ta del av synpunkter från andra länder.” säger Dag Hansson, miljöstrateg i Högsby och Mönsterås kommuner. ”Jag tror att det vore lämpligt att utbilda nyvalda politiker för att höja kompetensen helt enkelt, så de kan ta bra beslut för styrdokumenten som ligger till grund för att man ska kunna ställa krav inom grön upphandling. En webbaserad kurs från Upphandlingsmyndgheten kunde vara ett exempel. ” 

“Den här typen av utbyten ger mycket och föder många tankegångar”, menar Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg i Hultsfred och Vimmerby kommuner. ”När det gäller grön offentlig upphandling så måste styrdokumenten skärpas och beslutade rutiner behövs för att alltid ta hänsyn om vad grön upphandling kan bidra till olika projekt. ”

 

Arvid Lindblad, Hållbarhetsstrateg Vimmerby Hultsfred, Tommy Lindström projektledare Energikontor Sydost, Lena Eckerberg utvecklingschef Energikontor Sydost, Dag Hansson, miljöstrateg Högsby och Mönsterås. 
 
Interreg Europe-projektet SUPPORT ska stötta Kalmar län så att kommunala energi-och klimatplaner harmoniserar med den regionala strategin. SUPPORT ska bidra till minskade luckor i genomförandet av kommunernas klimatplaner och bidra till en mer effektiv användning av tillgängliga finansieringsmöjligheter. Projektet ska även förstärka regionernas samordnings-och stödroller, samt fokusera på att utveckla mer kostnadseffektiva åtgärder. För att uppnå dessa mål, samt bidra till att uppnå EUs mål om energieffektivitet och förnybara energikällor, kommer konsortiet i SUPPORT bland annat att arrangera olika interregionala utbildningstillfällen, workshops och andra event för att främja kunskapsutbyte mellan partners, samt mellan partners och intressenter. 

 

Har du frågor? Kontakta Lena Eckerberg eller Tommy Lindström.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet