Karlskronafamiljer har antagit reseutmaning

Publicerad: 2019-11-19

Sedan i maj 2019 har ett engagerat gäng familjer ansträngt sig för att förändra sina egna resvanor för att kunna resa mer hållbart. Familjerna bor i ett område utanför Karlskrona, där det finns väl utbyggd kollektivtrafik och det inte är ovanligt att familjerna äger två bilar. 


Efter nu varit igång en tid visar det sig att de största utmaningarna med att ta cykeln istället för bilen är i samband med fritidsaktiviteter och vardagslogistiken. För att lösa detta skapade familjerna en chattgrupp för att lättare hålla kontakten, samt att hjälpas åt med ärenden som till exempel hämta förbeställda matkassar i affären åt varandra. Samarbete är nyckeln som leder till minskade bilresor.


En annan sak som framkommit är vikten av bra cykelvägar. En deltagare säger att cykelvägarna är väl underhållna och vid felanmälan brukar inte kommunen vara sena att åtgärda felen på cykelbanan. Det upptäckte de en dag när det plötsligt låg ett träd över cykelbanan. Kommunen var snabbt på plats för att rensa upp.

 

Även belysning på cykelvägarna ökar tryggheten och öppnar för cykling även mörka höstkvällar.

Familjerna tävlar med sig själva

Familjerna utgår från sina egna förutsättningar och de tävlar med sig själva, utifrån deras egen ambition. Här finns det ingenting rätt eller fel, utan det viktiga är att det skall fungera för familjerna i vardagen, samtidigt som bilberoendet minskar.


Ambitionerna och förutsättningarna är förstås olika från familj till familj. Gemensamt för dem är dock en vilja att förändra sina transportvanor, medan motiven varierar mellan främst klimat-, miljö-, motions- eller hälsoskäl. En del har velat komma tillbaka till gamla vanor där de cyklade primärt och därmed få bättre kondition på köpet – medan andra har sina största drivkrafter för att göra förändringen för klimatet. 


Många har gått med i projektet för att utmana sig själva, och att gå från ord till handling. 


Någon familj har valt att göra sig av med en av sina två bilar, och samåka främst inom familjen. Flera hushåll satsar främst på cyklingen och att få en naturlig plats för den vardagliga motionen. Att familjerna sparar pengar genom att använda bilen mindre är förstås också en bonus.


Tematräffar hjälper familjerna vidare

Genom Reseutmaningen har familjerna fått kontakt med varandra och har skapat samåkningstillfällen med varandra. Tematräffarna som ägt rum inom projektet Hållbar Bilism har berört cykling, samåkning och kollektivtrafiken. Familjerna har även fått testa på matkassar, kollektivtrafiken, cykelhjälmen Hövding samt låna en lastcykel inom projektet. 


Projektet Hållbar Bilism är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Energikontor Sydost, Region Blekinge inkl. Blekingetrafiken som finansieras av Energimyndigheten.
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet