Kan mobilitetshubbar bekämpa autoholismen?

Publicerad: 2023-06-20

Energikontor Syd mötte aktörer från Polen och Litauen i Gdansk för att utbyta erfarenheter och utveckla en projektidé med fokus på mobilitetshubbar för att ställa om transportsektorn genom att gå från att äga till att använda resor, transporter och fordon.

Under mötet konstaterade vi att det finns likheter i vilka utmaningar vi har i våra länder, samtidigt olikheter i vilka lösningar och behov som finns för att öka hastigheten i omställningen från att äga till att använda. Gemensamt var till exempel normen att äga och köra sin egen bil. En av de polska experterna lärde oss begreppet ”autoholism”. Han menade att det kan finnas möjligheter och vinster med att bemöta bilismen som ett beroende. 

Målsättningen är att vi i projektform tillsammans ska fokusera på att:

  • Öka kunskap hos lokala och regionala politiker så de blir ambassadörer för delad mobilitet
  • Öka kunskapen om delad och kombinerad mobilitet hos kommunens invånare
  • Stödja utveckling och implementering av mobilitetshubbar
  • Facilitera samarbete så privata och offentliga aktörer utvecklar mobilitetshubbar tillsammans

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet