Kalmar län föregångare i arbetet med att tydliggöra skolans roll i den hållbara samhällsutvecklingen

Publicerad: 2015-12-16

Projektet Kunskapslänken har fått fortsatt finansiering av Energimyndigheten för att forma en nationell kunskapsorganisation för lärande för hållbar utveckling.

 

Energikontor Sydost har inom ramen för projektet Kunskapslänken verkat för att tydliggöra lärandets betydelse för att nå uppsatta mål för en hållbar samhällsutveckling på regional nivå. Som ett resultat av detta har nu Länsstyrelsen Kalmar län, som landets första regionala organisation, angett ”utbildningsinsatser och skapandet av en regional nod för lärande för hållbar utveckling” som första åtgärd under temat klimat i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.   

 

Kunskapslänken ska möjliggöra att resultat från projekt och forskning, myndigheters uppdrag och organisationers undervisningsmaterial och lärandekoncept inom hållbar samhällsutveckling når barn och unga i hela landet. Detta ska ske genom att skapa regionala kunskapsnoder.

 

Mer om Kunskapslänken

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet