Jätteprojekt ska renovera miljonprogramshus i Växjö

Publicerad: 2014-12-01

Under fem år ska 380 lägenheter i Växjö genomgå en energieffektiv renovering som ska minska energiåtgången med hälften. Man ska också effektivisera fjärrvärme/kyla-systemet och introducera ny IT-teknik samt genomföra en utbildningssatsning kring "Smarta städer".

 

Måndag 1 december startar projektet Ready, där Växjö kommun, Vöfab, Växjöbostäder, VEAB, CA-fastigheter, IKEA, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost deltar. Total budget är 112 miljoner kronor, varav 60 miljoner i bidrag från EU:s sjunde ram-programmet. 

 

- Jättekul att Växjös energi- och klimatarbete än en gång uppmärksammas inom EU genom att kommissionen nu skrivit på avtalet för READY! Nu får vi möjlighet att under de kommande fem åren stärka upp arbetet kring energieffektiv renovering av miljonprogrammet med bl a ny IT-teknik och samtidigt effektivisera och expandera fjärrvärme- och fjärrkylasystemen som är baserade på bioenergi. Detta kommer att betyda mycket för den kommande utvecklingen mot nollenergihus och ett riktigt effektivt grönt tillförselsystem som möjliggör en fortsatt topposition för Europas grönaste stad. Vi är väldigt stolta och glada över att få bidra till denna utveckling, säger Stefan Olsson på Energikontor Sydost.

 

Projektet är en del av ett större europeiskt samarbete där total 23 partner deltar, förutom från Växjö även från Århus i Danmark och Kaunas i Litauen.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet