IT-lösningar som förenklar hållbart pendlande

Publicerad: 2014-12-16

Under tre års tid har Energikontor Sydost drivit ett projekt där syftet har varit att ta fram förslag på IT-lösningar m.m. som förenklar pendlingsresandet i Kalmar län. Arbetet har resulterat i en förstudie samt ett flertal fördjupade resvaneundersökningar på några av de största kollektivtrafikstråken. Man har även tittat på hur IT kan användas för att underlätta pendlingen genom samåkning, bilpooler och cyklingsinsatser.

 

Trivector har för projektets räkning tagit fram en förstudie med förslag på appar samt IT-lösningar för stationsområdena i Kalmar och Växjö.
Den visar att de tre viktigaste sakerna för en attraktiv tågpendling är:

• Heltäckande mobiltäckning
• Fungerande trådlöst Internet 
• Uppdaterad och tydlig realtidsinformation om tåget
 
Läs rapporten för detaljerade förslag för en förbättrad tågpendlingsupplevelse.

 

Läs om resultaten i projektet Innovativt Mobility Management och hitta rapporterna under respektive transportlösning.
 
  

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet