Invigning av Alvesta Biogas

Publicerad: 2015-05-25

Fredagen den 22 maj 2015 invigdes Alvesta Biogas som är den fjärde nya biogasanläggning som byggts under de fyra senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera gödsel till fordonsgas. Biogas Sydosts, liksom många av dess medlemmar, har på olika sätt verkat för att satsningen ska komma till stånd. Men likväl är det dessa lantbrukare som har trott på idén och investerat i anläggningen. Därför är det desto roligare att konstatera att de har fått en mycket bra start.  

 

Detta är en stor satsning för miljön och ett utomordentligt exempel på cirkulär ekonomi där avfallet i en verksamhet blir råvara i en annan”, såsom Kristina Alsér sa i sitt invigningstal.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet