Intressenter inom hela bioenergikedjan samlades för Bioenergidagen

Publicerad: 2023-10-26

Bioenergidagen är en tradition som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Den 17 oktober var det dags igen. Under dagen träffades branschfolk från hela värdekedjan för att uppdateras om den senaste forskningen och utvecklingen. Dessutom berättade flera intressanta talare om sina respektive verksamheter och erfarenheter. 

Magnus Hellgren, Region Kronoberg, axlade rollen som moderator och vid ett samtal med honom efteråt fick vi ta del av hans reflektioner från dagen. 

Foto på Magnus Hellgren

“Dagen har gett en bra inblick i varför det är som det är och att det finns en frustration kring att det inte fungerar bättre. Det behövs ekonomi i hela kedjan, prissättning på biobränsle som matchar marknadspris. Dock poängterar Magnus att det är positivt att priset på grot har stigit vilket i sig leder till effektivare lösningar” Vidare resonerar Magnus kring de omvärldsfaktorer som påverkar oss alla i forma av pandemi, energikris, kriget i Ukraina etc. 

På frågan kring EU:s påverkan så menar Magnus att det finns en direkt koppling till deras beslut kring vad skogen ska användas till, nya direktiv tar lång tid till implementering och hur det sen i sin tur påverkar Sverige, vår lagstiftning och dess tillämpning av myndigheter. 

Magnus svarar även på frågan om vad han tar med sig från dagen att “Intresset för skogsindustrin och energi leder till en ökad efterfrågan, även från små/mindre skogsägare. Marknaden ändras - grot är en standardiserad vara som kan jämföras med e-handel.” 

Bildtext: Magnus Hellgren. Foto: Energikontor Syd      

 

Dagen arrangeras av Energikontor Syd, Energikontor Norra Småland, Linnéuniversitetet och Växjö Energi, med stöd av Bioenergigruppen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Jönköping med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet