Internationell konferens lockade deltagare från hela Europa

Publicerad: 2019-05-28

Inom det internationella projektet READY arrangerade Energikontor Sydost tredagarskonferensen Smart Energy City med deltagare från hela Europa.  Projektet går ut på att visa hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom transporter, förnybar energi, byggnadsrenovering, energilagring och balansering. I Växjö har över 300 lägenheter i kvarteret Alabastern renoverats med energieffektivitet i fokus vilket ledde till en fantastisk förminskning av energianvändningen. 

 

I samband med det 20-årsjubileum som Energikontor Sydost firade den 21-23 maj arrangerade företaget konferensen Smart Energy City. Syftet var att visa upp de goda resultat som projektet READY har gett och sprida kunskapen vidare både i Sverige och Europa. Det är i Växjö och i danska Århus som flerfamiljshus har renoverats med ett helhetsgrepp för hållbarhet och energismarthet. I Växjö deltar Energikontor Sydost som experter och leder arbetet med innovativa bygglösningar. 

 

På konferensen diskuterades bland annat Green Governance,
E-mobility, digitalisering och fjärrvärme. Magnus Wåhlin, Växjö kommun talade om hur Växjö arbetar med s.k. Green Governance och att det är viktigt att hela organisationen är införstådd i tankesättet för att det ska genomsyra hela kommunens arbete. Växjö var bland de första som anslöt sig till Borgmästarrådet och de arbetar med flera olika styrdokument, exempelvis en Energiplan och Transportplan, för att hela tiden förbättra arbetetet med ett Hållbart Växjö. Henrik Johansson, även han från Växjö kommun, berättade om det mobilitetsarbete som kommunen genomför vilket har resulterat i stora minskningar av bilåkandet i staden. 

 

Sebastian Rasmussen från Århus berättade om hur de arbetar på liknande sätt med fokus på att bli en klimatneutral stad när det gäller utsläpp av koldioxid. Vlasta Krmelj, borgmästare i Maribor, Slovenien, vd för Energikontoret i Podravje och ansvarig för projektet EMPOWER talade bland annat om hur det går att minska koldioxidutsläppen genom att följa upp och bevaka energianvändningen. 

 

I Växjö har kvarteret Alabastern, ägt av Växjöbostäder, genomgått en rejäl renovering med energieffektivitet i fokus. Lägenheterna ingår i miljonprojektet och byggdes på 1960-talet. Efter renoveringen har energianvändningen minskat med hela 50 % och renoveringen skedde helt utefter kommersiella villkor.

 

Läs mer om Alabastern och se film här

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet