Inspiration för projektledare - ny handbok ute

Publicerad: 2016-11-11

Energimyndigheten har i dagarna givit ut ”Handbok för projektledare” som ska ge inspiration och stöd för planering, genomförande och uppföljning av lyckade energieffektiviseringsprojekt.

 

Handboken innehåller fem goda exempel på lyckade energiprojekt och Energikontor Sydost har bidragit till två av dem. Handboken ger konkreta tips och råd om hur man bygger upp och fullföljer ett lyckat energiprojekt. Projektledarna från Energikontor Sydost berättar om erfarenheterna från nattvandringsprojekt i små- och medelstora företag och om konvertering till  bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri. 

 

Beställ eller ladda hem handboken på Energimyndighetens hemsida

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet