Insatser för att öka antalet solelsanläggningar

Publicerad: 2018-01-17

Under kommande tre år kommer de kommunala energi- och klimatrådgivarna göra extra insatser för att öka antalet solcellsanläggningar, med stöd av Energikontor Sydost. Insatserna kommer främst rikta sig till villaägare, bostadsrättsföreningar och företag.

 

- Solceller är en lågriskinvestering med hygglig ekonomisk avkastning. Jämfört med börsen är solcellerna  en riktig lågriskare, säger Alvar Palm, projektledare för insatsprojekt solel inom Energikontoren Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik (2018-01-16)

 

Förutom att stötta energi- och klimatrådgivarna, arbetar Energikontor Sydost på flera fronter för att öka antalet solelsanläggningar i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Under 2017 genomfördes solelsutbidningar för fysiska planerare i Blekingekommunerna. Tillsammans med Energikontoret Skåne, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Lunds universitet och flera andra aktörer driver vi projektet Sol i Syd, som syftar till att stärka solcellsbranschen som helhet.

 

Genom projektet Enerselves har Energikontor Sydost också givits möjlighet att på ett strategiskt plan arbeta för att underlätta för egenproduktion av el på byggnader. Här sker också ett utbyte av erfarenheter mellan de deltagande europeiska länderna.

 

 

              

                                                                                                                                                              

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet