Hur får vi fler att installera solceller?

Publicerad: 2018-01-31

Fler villaägare i Blekinge skulle kunna producera solel. Småhustillverkare spelar en betydande roll för att introducera solceller inför en nybyggnation. Dock upplever ofta både hussäljare och husköpare att de saknar tillräcklig kunskap om solceller. Energikontor Sydost bjöd in till en workshop 31 januari för att samtala kring hur småhustillverkare kan göra de lättare för fler att installera solceller och bidra till ökad andel förnybar el. 

 

Intresset för solceller ökar mer och mer. År 2040 ska Sveriges elproduktion enligt Energimyndigheten vara 100 % förnybar.  För att solel ska kunna bidra till detta mål så måste solelsproduktionen öka. För att målet ska nås bör vartannat småhus som byggs fram till 2040 ha installerade solceller.* Det finns en stor potiential för solelsproduktion bland villaägare som skulle kunna producera solel på sina egna tak. Här spelar småhustillverkare en betydade roll. 
Idag erbjuder de flesta småhustillverkare solcellspaket som tillval när de säljer villor. Många småhussäljare (som Energikontoret har intervjuat) upplever dock att de saknar ingående kunskap om solceller för att kunna besvara kundernas alla frågor. Med anledning av detta bjöd Energikontor Sydost in ett antal småhustillverkare till en workshop i Karlskrona för att diskutera hur de skulle få fler att välja att installera solceller och på så sätt bidra till mer förnybar el.  

 

Motivation och hinder 

En av dagens föreläsare var Jenny Palm, professor vid Lunds universitet, som studerat husköpares krav och inställningar till solenergi under flera år. Hon kunde konstatera att det som motiverar privatpersoner att installera solceller idag bland annat är teknikintresse, möjligheten att tjäna pengar på den egenproducerade elen, miljötänk och den sociala statusaspekten av att visa upp för andra att man har solceller på sitt tak. 

Det som hindrar många från att installera solceller är osäkerheten inför investeringskostnaden och pay off-tiden, då det finns väldigt många beräkningsmodeller som alla ger olika svar. Osäkerhet kring hur tekniken fungerar och för vilka regler som gäller är också anledningar till att husköpare inte installerar solceller. 

 

Behov av gemensamma minimikrav och samlad information

Efter att ha lyssnat på dagens föreläsare samtalade deltagarna under en workshop som ledde fram till många bra förslag på hur de kan göra det lättare för kunderna att installera solceller. Fler behöver utöka sin kunskap på området.  Olika krav från kommuner, räddningstjänst och elnätsägare kan vara ett hinder. Framtagna gemensamma minimikrav skulle därför sänka kostnaden för de som väljer att installera solceller. 
 

Det finns också behov av en samlad informationssida där privatpersoner kan hitta neutralt, tillförlitligt material som rör alltifrån de tekniska delarna till de ekonomiska och adminsitrativa aspekterna, så som information om låneansökningar, regler, försäkringar med mera. 

En sammanfattning av dagen kan ses här
 

Workshopen, som arrangerades inom ramen för projektet Sol i Syd, kommer att följas upp under hösten 2018. 

 

För frågor, kontakta projektledare Johan Milton

 

* Enligt Energimyndighetens beräkningar bör ca 10 TWh el komma från solel för att Sverige ska klara sitt mål 100% förnybar el 2040. Om våra bostäder bidrar proportionerligt till vad de förbrukar i el och om var 1/6e befintligt småhus installerar solceller, bör vartannat småhus som byggs fram till 2040 levereras med solceller.

 

 

           

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet