Handledarutbildning för Energibyggare i Växjö 30 mars

Publicerad: 2017-03-02

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare. 30 mars ges handledarutbildningen för Energibyggare i Växjö. 

 

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser. 

 

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan. För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. 

 

30 mars ges handledarutbildningen i Växjö 

 

Kursen tar en dag att genomföra och är avgiftsfri.  Lunch och fika ingår.

 

Du anmäler dig på Entreprenörsskolan

 

 

"Alla i branschen borde ta del av detta" - Ida Karlsson Danielsson, entreprenadingenjör på Peab, som 

gick handledarutbildningen i Växjö våren 2016. 

 

 

 

 

 

För mer information, gå in på Energibyggare.se 

      

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet