Handbok om elbilspooler

Publicerad: 2015-05-12

Tillsammans med Växjö kommun har vi tagit fram en handbok för att etablera en öppen elbilspool. 

 

Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det 4 585 520 personbilar i svensk trafik. På ett år har det genomsnittliga antalet personbilar per tusen invånare stigit med fem bilar, från 466 till 471 stycken. Det är en ökning med omkring 90 000 bilar jämfört med föregående år.

 

I handboken Elbilspool - från ide till verklighet används Växjö som exempel för att visa hur en kommun kan agera för att möta utmaningen som det ökande antalet bilar innebär. Genom att aktivt arbeta för att introducera bilpooler och i synnerhet elbilspooler kan fler få tillgång till miljövänliga bilar. Den ökade tillgången medför även att behovet av att äga en egen bil kan minska, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att minska det totala antalet bilar.

 

I framtiden är förhoppningen att elbilspooler ska vara en del i ett intermodalt transportsystem- ett transportsystem där medborgarna kombinerar kollektivtrafik, gång, cykel och där elbilspooler finns tillgängliga när bilen trots allt behövs.

 

Handboken är tänkt att vara en vägledning innehållande tips och lärdomar till de kommuner som tillsammans med andra aktörer funderar på att starta en elbilspool. 

 

Läs också Framåt med el - handbok om elmobilitet för kommuner från 2014.

 

 

 

   

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet