Halverade utsläpp i Oskarshamn

Publicerad: 2017-03-23

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har minskat med 50 procent i Oskarshamns kommun. Kommunen skrev på Borgmästaravtalet genom projektet City_SEC som Energikontor Sydost drev mellan 2010-2013. Där satte de målet att minska utsläppen av fossilt koldioxid med 50 % från 1990 års nivå, senast år 2020. Oskarshamns kommun nådde sitt mål hela tre år tidigare! Bra jobbat!!

 

Läs nyhet på Oskarshamn kommuns hemsida (2017-03-23)

Läs nyhet i Barometern (2017-03-23)

 

Effekt år efteråt

"Det känns roligt att få ett kvitto på att våra projektaktiviteter ger resultat", säger Lena Eckerberg som ansvarade för City_SEC-projektet, "även så här långt efteråt. Oskarshamns kommun har jobbat hårt tillsammans med andra aktörer för att få ner utsläppen av koldioxid." Energikontor Sydost arbetar ofta på ett strategiskt och långsiktigt plan där, som i detta fall, effekterna inte syns förrän först åratal efteråt. Genom att ta fram energibalanser och stötta under rapporteringen till Borgmästaravtalet, har nu Energikontor Sydost hjälpt Oskarshamn att få överblick över sina mycket goda resultat.

 

”Oskarshamns kommun jobbar på många olika fronter med energieffektivisering och minskade utsläpp. Under senaste året har de till exempel deltagit med sitt hus NOVA i kampanjen Miljökloka kontor. Det är genom att låta energi- och klimatarbetet genomsyra alla delar av verksamheten som bra resultat uppnås”, säger Lena Eckerberg, Energikontor Sydost.

 

Läs mer om Borgmästaravtalet och hur Energikontor Sydost kan hjälpa kommuner som vill ta ett steg till i sitt energi- och klimatarbete.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet