Hållbara kliv har fått Miljötårta av Växjö kommun

Publicerad: 2015-06-23

”Miljötårtan i juni går till initiativet Hållbara Kliv för att ha integrerat kommunens miljöarbete i skolundervisningen på bästa tänkbara sätt.” 

 

Projektet Hållbara kliv startade i syfte att öka elevers intresse för energi och teknik, med hållbar utveckling som en röd tråd. Detta genom ett samarbete mellan Energikontor Sydost, Växjö Energi AB, Växjö kommuns planeringskontor, utbildningsförvaltningen och engagerade lärare.

 

Projektet har erbjudit kompetensutveckling för lärare och studiebesök på Växjö Energi för alla i årskurs fem i Växjö kommun.


Projektet har sedan utvecklats till att också omfatta årskurs fyra med fokus på vatten, dagvatten, kranvatten, avloppsvatten mm. Här har också ingått kompetensutveckling för lärare och studiebesök på vattenreningsverket Sundet i Växjö för alla i årskurs fyra.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet