Gröna GBER trätt i kraft 23 juni 2023

Publicerad: 2023-06-26

Gröna GBER har trätt i kraft och det är ett steg på vägen till att återställa skattebefrielse av biogas och biogasol.

Den 23 juni 2023 antog kommissionen formellt ändringen av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Det möjliggör full skattebefrielse till hållbar biogas och biogasol utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. Nu väntar vi bara på att regeringen gör en anmälan till EU-komissionen så att skattebefrielsen kan tillämpas igen.

Länk till EU-komissionens hemsida: Regulations (europa.eu).

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet