Grön omställning i Kronoberg hotas av brist på kompetens

Publicerad: 2023-09-04

I augusti publicerades en ny rapport som kartlagt Kronobergs kompetensbehov inom energiomställning och elektrifiering; 'Alla vill ha en grön omställning – men vem skall göra jobbet?'.

Enbart energisektorn nationellt behöver rekrytera ytterligare 8 000 tekniker, ingenjörer och annan personal under de kommande tre åren för att klara energiomställningen. Övriga sektorer brottas också med enorma kompetensbehov där bland efterfrågan på bland annat tekniker, installatörer och ingenjörer växer för varje dag.

Den regionala kartläggningen som har tagit fram av Region Kronoberg, Energikontor Syd och Unionen Småland bekräftar den nationella bilden. Nämligen att behovet av arbetskraft och kompetensutveckling som följer med anledning av energiomställningen och elektrifiering är enorm även i Kronobergs län.

Kartläggningen i rapporten grundas bland annat på intervjuer med både branschföreningar och företag som sedan kompletteras med prognoser för utbildningsinriktningar i länet.

- Frågor runt kompetensförsörjning brukar oftast kopplas till företagens konkurrenskraft och regioners arbetsmarknad. Men nu ser vi tydligt att kompetensförsörjningsfrågan även kan påverka våra möjligheter att genomföra klimatomställningen. Behovet ställs på sin spets när omställningsarbetet accelererar, säger Rene Jaramillo (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, som nu tillsammans med relevanta regionala aktörer ska öka tempot i arbetet med utmaningarna i att ännu mer lyfta attraktiviteten i utbildningarna och branschen.

Läs rapporten här

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet