Goda exempel på upphandling

Publicerad: 2016-08-15

En serie  fallstudier med goda exempel som visar hur hålbar upphandling genomförs i mindre kommuner finns nu tillgängliga. Fallstudierna har utvecklats genom det EU-finansierade projektet PRIMES . De fokuserar på de produktkategorier som har visat sig vara särskilt relevanta när det gäller genomförandet av miljöanpassad offentlig upphandling i mindre kommuner. Dessa inkluderar energieffektiv gatubelysning, hållbara byggnader, energieffektiva IKT-produkter och grön el.

 

PRIMES syftar till att utveckla grundläggande färdigheter och ge praktisk stöd till offentliga upphandlare för att övervinna hinder och genomföra miljöanpassad offentlig upphandling (GPP). Projektet erbjuder goda exempel  från flera mindre och medelstora kommuner i sex europeiska länder (Kroatien, Danmark, Frankrike, Italien, Lettland och Sverige).

Fallstudierna kan hittas på PRIMES hemsida.

 

För ytterligare frågor tveka inte att kontakta Jörgen Grubbe på Holbaeks kommun, Danmark.

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet