Fossilfria drivmedel, fokus i nya nätverk

Publicerad: 2016-11-21

Energimyndigheten har beviljat runt 700 000 kr för en satsning som ska öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn i sydost. Under 2017 kommer Energikontor Sydost tillsammans med respektive läns Länsstyrelse bilda och driva tre nätverk i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

- Vi har mycket att vinna på samarbete över läns- och kommungränser i omställningen till fossilfria transporter, säger Berit Andnor Bylund, Landshövding och ordförande för Klimatsamverkan Blekinge.

 

Uttalandet gör Landshövdingen i Blekinge på ett gemensamt regionmöte där Klimatsamverkan Blekinge, GreenAct i Kronobergs län och Klimatsamverkan Kalmar län träffats, för att bland annat diskutera den nya satsningen.

 

- En intensivsatsning på nätverk kring förnybara drivmedel kommer att förstärka samarbetet här i sydost, menar Anna Månsson projektledare på Energikontor Sydost.

 

Arbetet ger länens offentliga aktörer möjlighet till stöd via flera nätverksträffar under 2017. Målet är att ge ökad kunskap om drivmedel, så att denna faktor inte är begränsande för användning av fossilfria alternativ. Varje träff har ett liknande upplägg och kommer att består av ett gott exempel, en kunskapsöversikt samt framtidsutsikt. Syftet är att stärka aktörerna i sin omvärldsbevakning. Nyttan av nätverksträffarna kommer att maximeras genom ett medvetet och aktivt arbete med kunskapsöverföring på olika nivåer så väl under som mellan träffarna samt genom minst en gemensam länsövergripande träff. Arbetet kommer även att ske i samverkan med och som komplement till andra pågående initiativ i regionen.

 

För mer information, kontakta gärna

Anna Månsson, Projektledare Nätverk för drivmedel

0734-154542

 

I samverkan med

        

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet