Fortsatt stöd till företag som vill energieffektivisera

Publicerad: 2018-01-09

Förlängt samarbete innebär fortsatt stöttning till företag som vill energieffektivisera. Sedan 2015 har vi på Energikontor Sydost samarbetat med Energimyndigheten för att få fler små och medelstora företag att energieffektivisera. Genom projektet Regionala noder har vi hjälpt företag att minska sina energikostnader och bidra till en bättre miljö.

 

Arbetet har skett genom att informera företag om fördelarna med energieffektivisering, och att berätta om, och hjälpa till att söka, de stöd som finns att söka hos Energimyndigheten.

Projektet fortsätter vidare

Projektet skulle ha avslutats vid slutet av 2017, men kommer nu att få en fortsättning fram till 2020. Fokus för den nya perioden blir tätare samarbeten både med företag, organisationer och andra projekt som stödjer energieffektivisering i små och medelstora företag.

 

- Nu har vi möjlighet att under en längre tid kontinuerligt följa och stötta företag med energiarbetet. Vi märker att fler och fler branscher vaknar i och med högre krav från sina kunder och att det här stödet ger effekt, säger Daniel Hägerby, Energikontor Sydost.

 

Vi ser nu fram emot fler samarbeten med företag som vill energieffektivisera och att få visa på fördelarna med att ha kontroll på sin energianvändning. Att veta var energin nyttjas är ett viktigt steg. Och det finns möjlighet för företag att få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag utifrån den egna verksamheten på åtgärder. Många företag är redan igång och för dessa finns ytterligare stöd att söka för att ta arbetet vidare.

 

Är du intresserad av att energieffektivisera ditt företag eller vill veta mer om vilket stöd vi kan ge? Tveka inte att kontakta oss.

Kerstin Eriksson, tel 0706-20 83 07

Daniel Hägerby, tel 0709-21 60 55

Regionala noder

Projektet Regionala noder medfinansieras av EU genom det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom projektet stöttar Energimyndigheten i samverkan med energikontoren små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning. Detta stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

 

Läs mer på www.energimyndigheten.se/smf

 

  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet